ul. Modzelewskiego 56
Warszawa , Mokotów

pon. - pt. 9.00 - 20.00
sob. - do uzgodnienia

ul. Modzelewskiego 56
Warsaw , Mokotów

Mon. – Fri. 9:00 – 20:00
Sat. – to be agreed

Regulamin udzielania świadczeń stomatologicznych w Klinice MEDESSENCE

Klinika MEDESSENCE jest podmiotem leczniczym działającym na podstawie zezwolenia wydanego przez Urząd Marszałkowski w Warszawie z placówką przy ul.Modzelewskiego 56 lok. usł.2 w Warszawie. Specjalizujemy się w implantologii, chirurgii stomatologicznej, protetyce, stomatologii estetycznej, ortodoncji, leczeniu zachowawczym i leczeniu dzieci (pedodoncji) oraz świadczeniami zdrowotnymi z zakresu medycyny estetycznej. Celem działania Kliniki Medessence jest udzielanie świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu zdrowia, ratowaniu, przywracaniu, poprawie stanu uzębienia jamy ustnej, promocji zdrowia, higieny i profilaktyki , a także udzielanie kompleksowych i specjalistycznych świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny estetycznej.

Klinika MEDESSENCE jest praktyką prywatną i NIE UDZIELA świadczeń w ramach NFZ.

Umawianie Pacjentów na pierwszą wizytę

1. Zgłoszenia są przyjmowane osobiście, telefonicznie oraz drogą elektroniczną poprzez formularz elektroniczny na stronie www.medessence.pl , drogą mailową medessence.moko@gmail.com jak również przez instagram i facebook.

2. Na pierwszą wizytę- konsultację przeznaczamy 30 minut.

3. O czasie potrzebnym na wykonanie kolejnych zabiegów decyduje wyłącznie lekarz.

4. Lekarz nie udziela konsultacji przez telefon, ani w innym miejscu niż bezpośrednio przy fotelu dentystycznym w gabinecie.

5. W nagłych przypadkach dokładamy wszelkich starań, aby wyznaczyć wizytę w najbliższym możliwym terminie.

Pierwsza wizyta

Na pierwszą wizytę prosimy o zgłaszanie się z 10-cio minutowym wyprzedzeniem w celu wypełnienia niezbędnej dokumentacji medycznej, zapoznania się z cennikiem oraz regulaminem Placówki.

1. Pacjent może być poproszony o okazanie dokumentu tożsamości. Wypełnienie Medycznej Karty Pacjenta jest obowiązkowe. Należy podać imię, nazwisko, pesel oraz wypełnić wywiad medyczny informując nas rzetelnie o swoim stanie zdrowia. Ponadto konieczne jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, wykorzystujemy je wewnętrznie (w razie potrzeb konsultacje interdyscyplinarne). Wykorzystujemy je również w razie potrzeby kontaktu z Państwem (nr telefonu, adres mailowy)

2. Podczas wizyty - konsultacji- lekarz ustala z pacjentem wstępne potrzeby i docelowe oczekiwania, po wykonaniu diagnostyki i dostarczeniu pantomogramu przez pacjenta przedstawia alternatywne metody postępowania i wstępny kosztorys.

Rozpoczęcie leczenia

1. Przed przystąpieniem do zabiegu Pacjent wyraża pisemną zgodę na zabieg.

2. Lekarz może odmówić rozpoczęcia leczenia lub kontynuacji z powodu niewykonania zalecanych zabiegów, takich jak: specjalistyczne konsultacje, scaling, antybiotykoterapia, badania oraz niestawianie się na wizyty kontrolne (szczególnie dotyczy pacjentów ortodontycznych).

3. Klinika MEDESSENCE Olga Cytrynowicz może prosić o uiszczenie zapłaty lub zadatku za niektóre zabiegi.

Potwierdzenie wizyty

1. Dzień przed wyznaczonym terminem zostaje wysłana wiadomość SMS z prośbą o potwierdzenie przybycia. W przypadku wizyt poniedziałkowych wysyłamy powiadomienia w piątek i oczekujemy potwierdzenia w piątek do godz 19.

2. W przypadku braku kontaktu z Pacjentem do godz 19 ( braku potwierdzenia smsowego) recepcjonistka dzwoni by potwierdzić wizytę. W przypadku braku kontaktu wizyta może zostać odwołana. Pacjent zostanie powiadomiony wiadomością SMS.

3. Z powodu problemów technicznych, w wyjątkowych sytuacjach Pacjent może nie uzyskać przypomnienia o wizycie. Prosimy wtedy o kontakt z nami, istnieje bowiem duża szansa, że nie ma tej wizyty umieszczonej w kalendarzu.

Zaliczki

  1. Pacjenci pierwszorazowi, pacjenci rezerwujący wizyty powyżej 30 minut oraz pacjenci notoryczni przekładający wizyty w ostatniej chwili bądź zapominalscy są zobligowani do przelania na wskazane konto bankowe zaliczki w wysokości 100zł w ciągu 48h od rezerwacji wizyty.
  2. Zaliczka przepadnie jeśli pacjent odwoła się lub przełoży termin w dniu wizyty lub nie pojawi się na wizycie mimo wcześniejszego potwierdzenia.  Skrajne sytuacje mogą być usprawiedliwione.

3. Zaliczka nie przepada jeśli pacjent odwoła lub przełoży wizytę do godziny 19 dnia poprzedzającego wizytę.

4. Jeśli pacjent rezygnuje z leczenia w Medessence, mimo wcześniejszego wpłacenia zaliczki (o ile jest to zasygnalizowane do godz. 19 dnia poprzedzającego wizytę) Medessence zobowiązuje się do wykonania przelewu zwrotnego w ciągu 48h od wyrażenia prośby pacjenta.

Opóźnienia

1. Pomimo dołożenia wszelkich starań ze strony personelu Medessence istnieje możliwość wystąpienia opóźnienia. Prosimy o wyrozumiałość. Zwykle staramy się informować Państwa wcześniej drogą SMSową o tej niedogodności, jednak nie zawsze da się to przewidzieć..

2. Osoby, które wymagają pilnej interwencji lekarskiej są zapisywane według możliwości. Pacjenci, u których w trakcie prowadzonego leczenia wystąpią powikłania bólowe mogą być przyjęci ponadplanowo. Bezwzględne pierwszeństwo mają osoby zapisane na wizytę. NACZELNĄ ZASADĄ ZESPOŁU MEDESSENCE jest postawa/filozofia : traktuj innych z szacunkiem, tak jak sam chciałbyś być traktowany.

Odwoływanie wizyt

1. Umówioną wizytę należy odwołać najpóźniej z jednodniowym wyprzedzeniem, do godz.19.

2. Pacjent może zostać obciążony kwotą 100 zł z powodu odwołania poprzednej wizyty w ostatniej chwili, lub nie pojawienia się na poprzedniej wizycie w przypadku gdy nie pobrano wcześniej zaliczki.

3. W przypadku Pacjentów, którzy posiadają 3 lub więcej nieobecności na wizytach w Medessence zastrzegamy sobie możliwość odmówienia realizowania świadczeń zdrowotnych  w klinice.

 

Spóźnienia na wizytę

Spóźnienia na wizytę powyżej 20 minut są traktowane jako rezygnacja z wizyty. Lekarz może przyjąć spóźnionego Pacjenta tylko wtedy jeśli uzna, że nie spowoduje to opóźnień wizyt kolejnych Pacjentów. Prosimy o kontakt z rejestratorką by uniknąć nieprzyjemnych sytuacji.

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.

Umów wizytę