Leczenie kanałowe pod mikroskopem w Medessence Warszawa Mokotów

Nowoczesne leczenie kanałowe inaczej zwane endodontycznym to leczenie zawsze z użyciem mikroskopu, koferdamu czyli gumy izolującej leczony ząb i nowoczesnych uszczelniaczy. Na czym polega i czego dotyczy leczenie kanałowe?

Endodoncja służy leczeniu zakażonej lub uszkodzonej miazgi zęba, czyli tkanki miękkiej znajdującej się wewnątrz zęba zawierającej nerwy, naczynia krwionośne i tkankę łączną. Krótko mówiąc, wewnątrz zdrowego zęba znajduje się żywa tkanka. Kiedy choruje czy to na skutek urazu , czy na skutek bakterii próchnicotwórczych, musimy jej się pozbyć, ewakuować doszczętnie aż do wierzchołka zęba  i zastąpić biozgodnymi preparatami nie drażniącymi organizmu i nie wywołującymi stanów zapalnych.

Podczas leczenia kanałowego pod mikroskopem w Medessnece endodonta (specjalista leczenia kanałowego lek.dent. Karolina Mikołajczak oraz lek.dent. Jan Rajewski ) usuwa zainfekowaną lub uszkodzoną miazgę, dokładnie oczyszcza przestrzeń kanałową za pomocą narzędzi ręcznych i maszynowych a następnie ją wypełnia i uszczelnia.

Proces ten pomaga uratować ząb , wyeliminować ból i infekcję. Nie jest to jednak wszystko takie proste jak może się wydawać... nowoczesne szkoły endodontyczne  wymagają określonych protokołów zabiegowych. Mówi się że skuteczne wypłukanie  jednego kanału ma trwać określony czas , nie wolno działać za szybko i iść na skróty . Jest to dział stomatologii wymagający cierpliwości zarówno zabiegowca jak i pacjenta.

Rezerwacje online

Leczenie kanałowe bez bólu

Leczenie kanałowe pod mikroskopem kojarzy się negatywnie wielu pacjentom – jako terapia bolesna, wymagająca wielu uciążliwych wizyt i bardzo droga. Często też kończąca się usunięciem zęba po niedługim czasie po zakończeniu leczenia.  Stąd też częsta nieufność i   niechęć pacjentów do podjęcia leczenia kanałowego zęba.

Dawniej leczenie kanałowe rzeczywiście wykazywało się małą efektywnością – zęby leczone kanałowo zazwyczaj pękały , co wywoływało dolegliwości bólowe i kolejne problemy. Jednak współczesna, innowacyjna endodoncja wykorzystuje najnowsze techniki i precyzyjne narzędzia maszynowe, dzięki czemu całe leczenie może zostać przeprowadzone podczas jednej wizyty i jest wysoce skuteczne.

Zastosowanie znieczulenia miejscowego całkowicie eliminuje ból . Nie rzadko również, podczas wizyty u lek.dent. Karoliny Mikołajczak , pacjenci zasypiają podczas wizyt .

Obecnie nie stosuje się także dewitalizacji, potocznie zwanej zatruciem zęba.

Leczenie_kanałowe_zęba

Wskazania do leczenia kanałowego

Głównym wskazaniem do nowoczesnego leczenia kanałowego pod mikroskopem jest zgorzel – rodzaj martwicy miazgi, w której beztlenowe bakterie wywołują zapalenie miazgi zęba, stany martwicze, a przy tym gorzki smak w ustach, przykry zapach i silny ból. Jeśli dotknięty zgorzelą ząb nie będzie w porę leczony,  może dojść do zapalenia tkanek okołowierzchołkowych, co mocno komplikuje i wydłuża leczenie. Stany martwicze zęba wywołane są najczęściej zaawansowaną próchnicą, złamaniem zęba czy niewłaściwym wypełnieniem kanałów zębów leczonych kanałowo wcześniej.

Metody leczenia sprzed kilku, kilkunastu lat, często przez dentystów niespecjalizujących się w leczeniu kanałowym, pokutują zmianami okołowierzchołkowymi lub złamaniem zębów

Jak wygląda leczenie endodontyczne krok po kroku?

Nowoczesne leczenie kanałowe pod mikroskopem w Medessence nie wymaga już chemicznego zatrucia miazgi zęba, czyli umieszczenia pasty dewitalizacyjnej w zębie.

Leczenie endodontyczne jest też całkowicie bezbolesne, dzięki stosowaniu znieczulenia miejscowego. Po znieczuleniu nasiękowym,  dentysta zakłada koferdam (specjalną gumę izolującą pole zabiegowe od śliny i języka) oraz klamrę i przygotowuje ząb do leczenia przywracając  pierwotną anatomię.  Odbudowuje ścianki zęba, by zminimalizować ryzyko  pękniecia lub utraty opatrunku między wizytami .

Taka odbudowa ma też istotne  znaczenie , gdyż  szczelność ścian i opatrunki sprawia , że do wewnątrz nie przedostaną się bakterie.  Następnie korona zęba poddawana jest trepanacji z użyciem wierteł, tak aby znaleźć ujście kanałów i poszerzyć je pilnikami.

Trudniejsze przypadki, np. zęby z nietypową anatomią i ukrytymi kanałami, czy złamanymi narzędziami w kanale po poprzednim leczeniu,  wymagają zastosowania zaawansowanej optyki z użyciem mikroskopu stomatologicznego.

Właściwie przygotowane kanały są odkażane, a później ząb jest już gotowy do aplikacji gutaperki – biokompatybilnego materiału zmieniającego swój stan w ciekły pod wpływem ciepła. Ten właśnie płyn dostaje się do zakamarków kanałów głównych zęba i jego bocznych korzeni. Gdy kanały są wypełnione, dentysta zabezpiecza ujście.

Przyrządy_do_leczenia_kanałowego

Kilka scenariuszy zabezpieczenia zęba leczonego kanałowo pod mikroskopem

Zabezpieczenie zęba w sytuacji, gdy występuje duża ilość tkanki własnej, wymaga jedynie wstawienia wypełnienia kompozytowego. To jednak rzadkie przypadki. Częściej zdarza się, że konieczne jest wykonanie endokorony, bo tkanki zębowe są w pewnym stopniu zniszczone.

Endokorona zapewni funkcjonalność leczonego zęba przez wiele lat. Jeśli dentysta stwierdzi rozległe zniszczenie korony lub jej brak, proponuje pacjentowi odbudowę protetyczną, tj. wkład koronowo- korzeniowy i koronę porcelanową cementowane na stałe, które uchronią ząb przed pęknięciem w przyszłości.

 

Endodoncja_leczenie_kanałowe

Leczenie kanałowe – dlaczego warto?

Nowoczesne leczenie kanałowe pod mikroskopem, mimo nowoczesnych metod, zastosowania znieczulenia i zdecydowanie większej skuteczności niż dawniej, wciąż traktuje się jako leczenie warunkowe. Nie ma bowiem całkowitej gwarancji na to, że nie wystąpi kiedyś stan zapalny wokół zęba leczonego endodontycznie, choć ryzyko jest minimalne. Właściwe , nowoczesne leczenie kanałowe pod mikroskopem uchroni pacjenta przed koniecznością usunięcia zęba.

Warto zauważyć, że pozostawienie zainfekowanego lub uszkodzonego zęba bez leczenia może prowadzić do poważniejszych problemów stomatologicznych, w tym ropni a także rozprzestrzeniania się infekcji na inne obszary ciała. Zatem jeśli dentysta zaleci leczenie kanałowe , trzeba do niego przystąpić jeśli zależy nam na ratowaniu zęba i zachowaniu zdrowia jamy ustnej.

Niepodjęcie się leczenia kanałowego pod mikroskopem skutkuje najczęściej koniecznością  ekstrakcji zęba, czyli usunięcia go. Alternatywą leczenia kanałowego jest więc usunięcie z natychmiastową implantacją . Po  więcej szczegółów zapraszamy do zakładki:  https://www.medessence.pl/stomatologia-mokotow/implanty-warszawa/

Warto próbować ratować własny ząb i w tym celu podjąć leczenie endodontyczne.  Cennik terapii ustalany jest indywidualnie, zależnie od stopnia skomplikowania danego przypadku i zaawansowania stanu zapalnego.

 

 

WAŻNE:

Warunkiem koniecznym do rozpoczęcia leczenia kanałowego pod mikroskopem jest podpisanie przez pacjenta  świadomej zgody na zabieg. Oto treść zgody, prosimy o zapoznanie się . W razie pytań , wątpliwości prosimy o kontakt z recepcją na nr 513 513 913. W ten sposób oszczędzamy Państwa czas i czas specjalisty.

ZGODA PACJENTA NA LECZENIE ENDODONTYCZNE (kanałowe)

Imię i nazwisko pacjenta, nr PESEL ................................................................
Zgodnie z art. 32 – 35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst
jednolity Dz. U. z 2008 nr 136 poz. 857 z późniejszymi zmianami) oraz art. 16 -18 ustawy z dnia 6
listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 r. Nr 52 poz. 417 z
późn. zm.) wyrażam zgodę na leczenie endodontyczne zęba .................. przez lek. dent. Karolinę Mikołajczak w Medessence.

Oświadczam, że udzieliłem(-am) wyczerpujących i prawdziwych informacji co do mojego stanu
zdrowia – zgodnie z ankietą stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia. O wszelkich
zmianach stanu mojego zdrowia zobowiązuję się powiadomić lekarza prowadzącego. Przyjmuję do
wiadomości, że w/w danymi poufnymi. Wyrażam zgodę na wykonanie dokumentacji
radiologicznej.

Zostałem(am) poinformowany(a):

1. o tym, że leczenie endodontyczne (kanałowe)  zęba pod mikroskopem polega

na usunięciu z jego wnętrza, czyli  komory zęba i kanałów korzeniowych,

zmienionej zapalnie lub martwej miazgi i trwałe  wypełnienie tej przestrzeni materiałem leczniczym.
2. o tym, że ze względu na skomplikowaną budowę anatomiczną zębów i tkanek otaczających,
leczenie endodontyczne nie zawsze jest możliwe lub może okazać się nieskuteczne już w   trakcie podjętych procedur.

3. o ryzyku i możliwości wystąpienia powikłań, a w szczególności o tym, że:
a) Gdy korona zęba jest bardzo zniszczona konieczna jest tymczasowa odbudowa korony przed
rozpoczęciem leczenia kanałowego, co związane jest z dodatkowymi kosztami.
b) Istnieje niebezpieczeństwo perforacji (przedziurawienia) ściany komory/kanału lub dna
komory czego następstwem może być konieczność usunięcia zęba.
c) Istnieje ryzyko złamania narzędzia kanałowego (bez możliwości jego usunięcia), co
uniemożliwia niekiedy prawidłowe opracowanie kanału.
d) Istnieje ryzyko pęknięcia pionowego lub skośnego korzenia czego konsekwencją jest
usunięcie zęba.

e) Istnieje ryzyko przepchnięcia pewnej ilości podchlorynu sodu lub materiału wypełniającego
kanał poza jego wierzchołek co może być przyczyną dolegliwości bólowych, obrzęku siniaka.
Może się okazać konieczna interwencja chirurgiczna i antybiotykoterapia.

f) W trakcie leczenia kanałowego korona zęba może ulec złamaniu, czego konsekwencją będzie
leczenie protetyczne zęba (tj. wkład koronowo-korzeniowy i korona protetyczna) lub
chirurgiczne (tj. usunięcie zęba, jeśli linia złamania przebiega w sposób uniemożliwiający
leczenie protetyczne).

g) W przypadku leczenia zębów ze zmianami okołowierzchołkowymi istnieje ryzyko, że mimo
prawidłowo przeprowadzonego leczenia zmiany te nie ulegną wygojeniu; postępowanie w
takich przypadkach polega na usunięciu wierzchołka korzenia wraz ze zmianami, usunięciu
całego korzenia lub połowy zęba (dotyczy zębów wielokorzeniowych).

h) Skuteczność pierwotnego leczenia kanałowego pod mikroskopem szacuje się na około 90% a leczenia
powtórnego na około 70-80%.

i) w przypadku kanałów korzeniowych o skomplikowanej budowie, nietypowym przebiegu,
kanałów niedrożnych lub zębów leczonych w przeszłości, istnieje zwiększone ryzyko
powikłań;

j) leczenie powtórne jest zawsze trudniejsze i nie w każdym przypadku można je wykonać
jedynie zachowawczą, mało inwazyjną metodę leczenia. Jest też obciążone większym
ryzykiem powikłań i niepowodzeń;

k) podczas leczenia endodontycznego może się zdarzyć, że lekarz będzie zmuszony do celowego
zniesienia części korony zęba, by umożliwić prawidłowe wykonanie tego leczenia.
l) w trakcie leczenia kanałowego zęba z założoną koroną protetyczną dochodzi do
nieodwracalnego uszkodzenia tej korony lub zachodzi konieczność jej świadomego usunięcia;
m) w czasie leczenia endodontycznego, a zwłaszcza po jego zakończeniu mogą wystąpić
przemijające objawy bólowe wymagające niekiedy zastosowania leków przeciwbólowych;
n) w niektórych przypadkach w czasie leczenia endodontycznego może dojść do zaostrzenia
objawów stanu zapalnego (ból samoistny zębów, obrzęk, wysięk surowiczy lub ropny,
uczynnienie przetoki). Może to wymagać zastosowania leku przeciwzapalnego lub
antybiotykoterapii;
o) mimo przeprowadzonego leczenia endodontycznego może zaistnieć konieczność wykonania
zabiegu chirurgicznego, np. odcięcia wierzchołka korzenia lub całego korzenia, lub w
przypadku niepowodzenia tego leczenia konieczność usunięcia zęba;
4. o tym, że po leczeniu endodontycznym konieczna jest jak najszybsza, trwała rekonstrukcja zęba ze
względu na wysokie ryzyko złamania osłabionej korony zęba. Przy niewielkim stopniu uszkodzenia
korony zęba wystarcza odbudowa zachowawcza za pomocą wypełnienia. Jeśli ząb jest mocno
zniszczony, konieczna jest odbudowa protetyczna najczęściej za pomocą nakładu (endokorony) lub
wkładu koronowo-korzeniowego i korony protetycznej. Tylko szczelna i trwała odbudowa
przeciwdziała wtórnej infekcji oraz mechanicznym urazom leczonego zęba;
5. o tym, że w trakcie leczenia endodontycznego istnieje konieczność wykonania kilku zdjęć
rentgenowskich;
6. o tym, że po zakończeniu leczenia pacjent jest zobowiązany do zgłaszania się na wizyty kontrolne i
wykonania zdjęć RTG, w terminach zaleconych przez lekarza;
Powyższe zasady przeczytałem/-am i zrozumialem/-am, uzyskałem/-am również wszelkie wyjaśnienia
dotyczące leczenia w moim przypadku. Zostałem/-am poinformowany/-a o alternatywnych
możliwościach leczenia, z zaniechaniem leczenia włącznie.
Zostałem/-am poinformowany/-a o ryzyku
towarzyszącym innym metodom leczenia i konsekwencjach wynikających z zaniechania leczenia.
Rozumiem, że tak jak w przypadku wszystkich procedur ogólnomedycznych, pozytywne efekty
leczenia nie są zagwarantowane. Ponadto, leczenie endodontyczne jest podejmowane w celu usunięcia
konkretnego problemu i może nie wyeliminować innych ukrytych problemów.
Leczenie  endodontyczne nie zabezpiecza także przed próchnicą, złamaniem zęba oraz chorobami przyzębia. W
wyjątkowych sytuacjach leczony ząb może wymagać ponownego leczenia, zabiegu chirurgii
endodontycznej lub usunięcia.
Wiem, że mogę odwołać zgodę na leczenie.
Wspólnie z pacjentem dokonano wyboru następującego leczenia:
Honorarium za leczenie wynosi:
Czytelny podpis pacjenta (Rodzica lub opiekuna)

 

 

W związku z powyższym pacjent musi mieć świadomość, że nie ma 100% gwarancji na powodzenie leczenia i że zawsze podczas pracy może się coś wydarzyć . Musicie jednak wiedzieć , Drodzy Pacjenci , że specjaliści w Medessence to lekarze doświadczeni z minimalnym odsetkiem niepowodzeń i nieustającą pasją do danej dziedziny stomatologii. Zapraszamy!

 

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.

Umów wizytę