ul. Modzelewskiego 56
Warszawa , Mokotów

pon. - pt. 9.00 - 20.00
sob. - do uzgodnienia

ul. Modzelewskiego 56
Warsaw , Mokotów

Mon. – Fri. 9:00 – 20:00
Sat. – to be agreed

Gwarancja

Usługi stomatologiczne/medyczne w MEDESSENCE Olga Cytrynowicz są wykonywane z należytą starannością i wg najnowszej wiedzy przez wykwalifikowaną kadrę. Warunkiem utrzymania gwarancji na wykonane usługi jest uczęszczanie na badania kontrolne przeprowadzane co 6 miesięcy oraz stosowanie się do zalecanych przez stomatologa wskazań.

1. Na wykonane w Klinice leczenie zachowawcze udzielamy rocznej gwarancji. Jeżeli lekarz uzna, że na daną pracę nie może z różnych przyczyn dać gwarancji pacjent podpisuje stosowne oświadczenie, że jest tego świadomy.

2. W przypadku uzupełnień protetycznych stałych (korony, licówki, mosty, nadbudowy protetyczne na implancie) porcelanowych okres gwarancji wynosi 2 lata, natomiast w przypadku pełnoceramicznych uzupełnień protetycznych 5 lat.

3. Zabieg wszczepienia implantu jest objęty dożywotnią gwarancją. Za koronę protetyczną czyli nadbudowę płaci pacjent.

Aby utrzymać warunki dożywotniej gwarancji Pacjent jest zobowiązany do:

• Przestrzegania zaleceń lekarskich dotyczących pielęgnacji zębów i jamy ustnej po zabiegu implantacji oraz zgłaszania się na wizyty kontrolne*:

• co 3 miesiące w pierwszym roku po implantacji,

• co 6 miesięcy w kolejnych latach po implantacji.

• Wykonania wskazań z kontroli implantologicznej w przeciągu miesiąca od daty otrzymania tych wskazań w Klinice MEDESSENCE Olga Cytrynowicz.

• Wykonania raz na rok zdjęcia kontrolnego – pantomogram lub CT w celu kontroli pozabiegowej.

* Wizyty kontrolne są bezpłatne. Pacjent opłaca ewentualne zabiegi wskazane podczas wizyty kontrolnej, np. scaling zębów. W przypadku utraty gwarancji implantologicznej koszt wizyty kontrolnej wynosi wg aktualnego cennika.

W przypadku niepowodzenia leczenia implantologicznego Klinika występuje z wnioskiem do producenta o wymianę implantu na nowy w ramach gwarancji. Koszt ponownego wykonania nadbudowy protetycznej na implancie ponosi Pacjent.

Reklamacja nie jest uwzględniana w przypadku gdy Pacjent:

 • przerwał zaplanowane leczenie;
 • nie zgłasza się na wizyty kontrolne po zakończeniu leczenia (co 6 miesięcy, u Pacjentów objętych leczeniem periodontologicznym- co 4 miesiące);
 • nie stosuje się do zaleceń lekarza dotyczących higieny jamy ustnej i protez ruchomych;
 • użytkuje lub przechowuje protezy niezgodnie z zaleceniami lekarza;
 • samodzielnie dokonuje korekt, przeróbek, napraw uzupełnienia protetycznego;
 • uszkodził protezę poza jamą ustną;
 • ma postępujące zaniki kostne powodujące osiadanie protez;
 • uległ wypadkowi w wyniku którego doszło do uszkodzenia uzupełnień;
 • cierpi na bruksizm (zgrzytanie zębami);
 • pali tytoń lub przeszedł chemio- lub radioterapię choroby nowotworowej – w przypadku implantów i zabiegów regeneracyjnych kości.

Powikłania niepodlegające reklamacji:

Przed zaplanowaniem leczenia Pacjent musi być świadomy, że pomimo największej staranności lekarza w trakcie leczenia może dojść do niechcianych i nie podlegających reklamacji powikłań, takich jak :

 • ból leczonego zęba lub tkanek otaczających;
 • szczękościsk;
 • pęknięcie, złamanie zęba;
 • bolesność tkanek miękkich, obrzęk, ropień, krwiak, przedłużone krwawienie (po zabiegach chirurgicznych);
 • podwyższona temperatura ciała, złe samopoczucie;
 • reakcja alergiczna na zastosowane leki;
 • zaostrzenie współistniejących schorzeń;
 • nadwrażliwość zębów po wybielaniu.

Wystąpienie powyższych powikłań może spowodować u Pacjenta między innymi:

 • dyskomfort i stres spowodowany bólem;
 • konieczność przyjmowania leków mających znaczenie u kierowców i kobiet w ciąży;
 • problemy z jedzeniem i mówieniem, problemy estetyczne;
 • nieplanowane wcześniej leczenie kanałowe zęba;
 • nieprzewidzianą wcześniej ekstrakcję zęba.

Do większości z wymienionych powikłań dochodzi sporadycznie i mijają szybko, bez śladu, to jednak nie należy planować poważnych zabiegów stomatologicznych przed ważnymi wydarzeniami takimi jak np.: wyjazd na urlop czy rodzinna uroczystość.

Dokumentacja medyczna

1. Przygotowanie i odbiór dokumentacji medycznej następuje po uprzednim przekazaniu pisemnej prośby Pacjenta lub opiekuna prawnego o jej udostępnienie.

2. Pisemny wniosek musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko Pacjenta;

• numer Pesel;

• odręczny podpis Pacjenta lub opiekuna prawnego.

3. Jeśli Pacjent nie będzie miał możliwości by osobiście zgłosić się po odbiór dokumentacji na podstawie pisemnego upoważnienia może wskazać do tego inną osobę. Upoważnienie musi zawierać następujące informacje:

• imię i nazwisko;

• numer pesel;

• numer dokumentu na podstawie którego można sprawdzić tożsamość osoby.

4. Dokumentacja medyczna jest przygotowywana niezwłocznie, maksymalnie do 10dni od momentu otrzymania pisemnej prośby o jej udostępnienie. O gotowej do odbioru dokumentacji Pacjent jest powiadamiany telefonicznie lub przez sms.

5. Dokumentacja medyczna zostanie wydana po okazaniu dokumentu tożsamości.

6. Każdy przedmiot na podstawie, którego można udokumentować przebieg procedury medycznej jest dokumentacją medyczną.

7. Dokumentację medyczną można odebrać osobiście po ówczesnym poinformowaniu o dogodnej lokalizacji. Nie ma możliwości przesłania dokumentacji medycznej drogą e-mail lub pocztą.

8. Potwierdzeniem płatności za wizytę jest otrzymany paragon fiskalny. Klinika nie prowadzi sprawozdań z płatności.

9. Pacjent ma prawo i powienien zgłaszać uwagi, wnioski i skargi osobom udzielającym mu świadczeń zdrowotnych: bezpośrednio na wizycie, drogą telefoniczną lub na adres e-mail: medessence.moko@gmail.com

Bezpieczeństwo i ochrona danych osobowych

1. Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie pacjentów i przetwarzane będą przez MEDESSENCE lub podmioty działające na jej zlecenie na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 pkt a) RODO) i/lub w ramach uzasadnionego interesu administratora danych jakim jest MEDESSENCE (art. 6 ust. 1 pkt f) RODO), polegającego na utrzymywaniu stałych relacji typu pacjent – lekarz, na czas niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie dłuższy niż okres w jakim MEDESSENCE zobowiązana jest do przechowywania dokumentacji związanej z jego realizacją, lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.

2. Klinika MEDESSENCE Olga Cytrynowicz jest pod stałym nadzorem audio-wizualnym, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych.

3. Pacjent odpowiada materialnie za szkody wyrządzone na sprzęcie oraz meblach.

4. Klinika MEDESSENCE Olga Cytrynowicz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki na terenie kliniki.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie Organizacyjnym stosuje się przepisy: – ustawy o działalności z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r., nr 112, poz. 654 ze zm.), – ustawy o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2009r., nr 52, poz. 417 ze zm.).

close
Potrzebujesz więcej informacji?
Oddzwonimy do Ciebie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.
Zostaw numer
oddzwonimy!
Rejestracja
Wyślij zapytanie
na interesujący Cię temat...

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które zostaną użyte przez Administratora (Medessence, Modzelewskiego 56 lok.usł.2, 02-679 Warszawa.) jedynie do kontaktu ze mną.

Umów wizytę